Wczytuję dane...
Regulamin

O nas

 1. FHU OKNOPLAZA Przemysław Chwil („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za
  pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w
  domenie lagerta.com.pl („Sklep”).
 2. .Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez (klientów przeglądających
  zawartość Sklepu lub składających zamówienia w naszym Sklepie, składania
  zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich
  reklamowania. Możesz pobrać treść Regulaminu w formacie PDF klikając tutaj.
  W celu otwarcia pliku PDF potrzebujesz bezpłatnego programu Adobe Reader
  (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który
  otwiera pliki w formacie PDF. Treść Regulaminu możesz również pobrać lub
  wydrukować korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.
 3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:
  - telefonicznie pod numerem: 510807609
  - poprzez e-mail: a.chwil@okna.com.pl

  Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:
  FHU OKNOPLAZA Przemysław Chwil
  84-242 Kębłowo Wiejska 3
  NIP: 588 198 7574

 4. Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest
  akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (której treść
  możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i w przypadku gdy nie
  akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. nie dokonuj zakupu naszych
  produktów w Sklepie.
 5. Obecna wersja regulaminu: 1/2023 z dnia 01 stycznia 2023 roku.
 6.  Ze sklepu mogą korzystać osoby, będące zarówno konsumentami, jak i
  przedsiębiorcy. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową lub osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio
  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
  posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub
  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawane przez nas produkty

 1. W naszym sklepie oferujemy zarówno produkty nowe jak i używane. Informacja
  o tym, że produkt jest używany zawarta jest w jego opisie. Znajdziesz tam również
  ewentualne uwagi dotyczącego jego stanu.
 2. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz wolne od
  wad.

Założenie konta w Sklepie

 1. Nabycie oferowanych przez nas produktów wymaga założenia konta w Sklepie
  albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie
  danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto
  wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu
  kolejnego zamówienia.
 2. Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz
  ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć
  pełne i aktualne informacje o sobie.
 3. Jeżeli jesteś jest konsumentem, wówczas przysługuje Tobie prawo odstąpienia
  od umowy o założenie konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
  jego założenia. Stosowne oświadczenie możesz wysłać drogą za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału "O nas".
 4. Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na
  nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś
  chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie
  powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.
 5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 masz możliwość
  w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez samodzielne jego usunięcie w opcjach
  konta lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3
  rozdziału "O nas".
 6. Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty
  jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli
  jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz
  nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub
  przedstawiciela ustawowego.
 7. Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu,
  powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich
  imieniu.
 8. Konto w Sklepie umożliwia w szczególności:
  a. dokonanie zakupów produktów;
  b. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów
  dostawy, numerów kontaktowych oraz danych do faktury, oraz
  preferowanej formę płatności;
  c. przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie.

Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 24h.

Składanie zamówień

 1. Kliknięcie przycisku "Potwierdź" powoduje złożenie
  wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie
  zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po jego dokonaniu przez
  Ciebie w Sklepie. Potwierdzenie zawiera co najmniej nasze oświadczenia o
  otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
  zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail
  między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie
  produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy
  uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także
  zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i
  dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zamówione
  produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.
 3. Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii
  Europejskiej - dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo
  sprawdzić w opcjach dostawy na stronie Sklepu.
 4. Zamówione produkty będą dostarczane do Ciebie za pośrednictwem dostawcy
  na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania terminu
  dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od
  poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie
  podawane przez nas ceny produktów są cenami brutto zawierającymi podatek
  VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą
  własnością. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się
  cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
  usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie
  składania zamówienia.
 6. Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o
  zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 7. Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji
  dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem
  zamówienia.
 8. W naszym Sklepie oferujemy, następujące rodzaje
  płatności:
  Płacę online Przelewy24,
  Przelew na konto bankowe (Alior Bank Spółka Akcyjna 55249000050000450096312531 ),
  Za pobraniem,
  Tpay,
  PayU płatność kartą
 9. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie
  Sklepu.
 10. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane
  przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty
  przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego
  dokonano przelewu.
 11. Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat
  bezpieczeństwa karty kredytowej.
 12. Faktura dotycząca nabytych produktów Sklepie jest przesyłana wraz z
  produktem, albo za Twoją zgodą w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
  W celu otrzymania faktury VAT powinieneś zadeklarować, że produkt jest
  nabywany przez Ciebie jako przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia.
  Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego
  pola w formularzu zamówienia, przed złożeniem zamówienia oraz podania
  danych do faktury.
 13. Na stronie Sklepu masz możliwość wystawienia opinii za zakupiony produkt,
  jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.

Prawa własności intelektualnej

 1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie
  odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się
  dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów
  były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa
  własności intelektualnej do nazwy, znaków produktowych, domeny, formy,
  grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich
  kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych
  partnerów handlowych.

Przesłane informacje

 1. Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników
  Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o
  jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas
  niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie
  Regulaminu.
 2. Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz
  innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia
  niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje
  bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek
  odpowiedzialność.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
  teleinformatycznym Sklepu są następujące:
  a. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  b. Przeglądarka internetowa;
  c. Adres e-mail.

Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
  sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
  przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
  przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
  posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
  powiadomienie przed jego upływem.
 2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia
  woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym
  celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.
 3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
  niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
  Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
  kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
  Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
  sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez
  Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
  inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek
  otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem
  zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy
  przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany,w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez
  wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami,
  jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o
  odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa
  się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu,
  wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
 7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od
  zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
  a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
  względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami,
  c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Procedura reklamacji

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność
  produktu z umową.
 2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
  a. naprawy produktu lub
  b. wymiany produktu.
 3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
  konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
  Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  a. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
  b. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów
  dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z
  umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać
  obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
  b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
  próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
  obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez
  uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub
  naprawienia produktu;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
  doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
  bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w
  chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili
  dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument,
  najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że
  nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem,
  zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać
  doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności,
  okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub
  informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się
  do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację
  konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z
  umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż
  14 dni.
 10. W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z
  niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji
  oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy
  reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej
  otrzymania.
 11. Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na
  adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
 12. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego
  konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą
  nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
 13. Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną
  przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na
  jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.
 14. W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,
  możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień
  wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował
  produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my
  będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Zmiana regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z
  dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia
  udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia
  przyjęte przez nas do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu
  są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
  przez Ciebie zamówienia. Nowy Regulamin będzie publikowany na stronie
  internetowej Sklepu.
 2. W zakresie usługi prowadzenia Twojego konta w Sklepie, zmiana Regulaminu
  może nastąpić w przypadku:
  a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wydania
  orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony
  organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu i
  skutkującego koniecznością jego zmiany,
  b. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu,
  c. zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  d. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących
  treści regulaminu, a także zmian naszych danych firmowych.


  O zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany niezwłocznie na adres email
  podany w czasie rejestracji konta, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
  wejściem w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz nowej treści
  Regulaminu możesz wypowiedzieć łączącą Cię z nami umowę o prowadzenie
  konta w Sklepie usługi poprzez samodzielne usunięcie konta w Sklepie lub
  wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału “O nas”. Zmiana
  postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów lub zakładania kont
  zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów.

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady
  korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń możesz sprawdzić pod
  adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenc
  kich.php.
 2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
  kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres
  pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest
  między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego (więcej informacji na
  stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji
  handlowej);
  c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  (m.in. Federacja Konsumentów, Sproduktzyszenie Konsumentów
  Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
  interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
  obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej
  informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu
  chrony Konkurencji i
  Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.ph
  p).